HARM VAN REENEN

projecten

winkel

contact

IABR 2016 communicatie ontwerp

 

Het IABR (Internationaal Architectuur Biënnale Rotterdam) met als thema 'The Next Economy' wordt georganiseerd vanuit de behoefte om een nieuw begrip over de stad te formuleren. Waar moet de stad van de 21e eeuw aan voldoen? Hoe komt deze stad eruit te zien? En ook, hoe gaan we met elkaar om in de nieuwe economie? Wat zijn sociaal maatschappelijke uitdagingen die we tegen kunnen komen, en hoe bestrijden we die? Wat voor invloed kan architectuur daarop uitoefenen?

 

Er is discussie nodig rondom dit thema. Een discussie waarin verschillende groepen met elkaar in gesprek gaan: architecten, economen, politici en ontwerpers. Ook de stadsbewoners moeten betrokken worden bij de discussie: “zij leven immers in de stad en kunnen vanuit eigen ervaring vertellen over hoe zij het leven in de stad ervaren.” (curator Maarten Hajer)

 

Verschillende ontwerpers / denkers hebben een visie op de nieuwe economie. Deze visies maakt het IABR tastbaar voor de bezoekers van de editie, zodat ze ermee geconfronteerd worden, er verwant mee raken en een mening over vormen.

Een discussie aanwakkeren tussen ontwerpers, stadsbewoners, architecten, economen en politici door zichtbaar en tastbaar verschillende perspectieven te tonen die in relatie staan tot het innovatief toekomstgerichte karakter van het IABR.

 

De bezoekers van het IABR ervaren zelf hoe en wat de nieuwe economie is en wat kenmerken daarvan zijn, geen elitair project van bovenaf opgelegd zoals tot nu de opvatting was.

© HARM VAN REENEN